Brygge til private

Har du hus eller hytte i vannkanten, så hjelper vi deg med brygga. Vi gir deg råd om hvilken bryggetype som er riktig for deg, og hjelper deg også med søkeprosessen.  

Brygge til båtforeninger

Et solid og varig bryggeanlegg er viktig for båtforeninger og vellag. Ved anleggelse av ny brygge kan vi hjelpe gjennom hele prosessen; Befaring, søknad, gjennomføring og prosjektledelse. Vi [...]

Ta vare på brygga

– Sikre brygga om vinteren – Sjekk alltid brygga etter storm – Regelmessig renhold og vedlikehold av treverk er viktig – Gjennomfør service vår og høst TA VARE PÅ BÅTEN [...]

Hvordan velge bryggeanlegg?

4 ting å tenke på når du skal velge bryggeanlegg: 1. Sørg for at det gjøres analyser av vind, bølge og strømforhold på stedet – for riktig dimensjonering av bryggetype og forankring 2. [...]