Kaldnes

Søknadsprosess over flere år mot Kommune og Fylkesmann, inkluderte byggesøknad, dispensasjonssøknad, søknad om tiltak ihht. forurensingsloven, søknad om tiltak ihht. havne og farvannsloven. [...]

Akerselva

Søknadsprosess Kommune og Fylkesmann, inkluderte byggesøknad, dispensasjonssøknad og søknad om tiltak ihht. havne og farvannsloven. Levering og oppmoring av 124 meter betongbrygge, 3 meter bredde [...]

Buvika Flytemolo

Rehabilitering av eksisterende flytemolo. 4 stk betongelementer à 20 m lengde, 5 m bredde og 3 m høyde. Totalt 90 meter flytende betongmolo. Utførelse av kraftige stålbeslag for feste av [...]

Husøy Havn – Byggetrinn 1

Levere 4 m bred flytebrygge i betong med adkomst og rampe for sykkelferge. Levere flytebrygger og utriggere til småbåthavn. Tømrerarbeid på tredekke ifm. strandpromenade og kaifront. Tredekke [...]

Sykehusbrygga – Horten Havn

Prosjektering, peling og tømrerarbeid på 4 m bred og 85 m lang fastbrygge i trekonstruksjon. Utskifting av eksisterende kai ifm. opprydding på havbunnen. Tilpasning av konstruksjon til [...]

Husøy Havn – Byggetrinn 2

Levere 4 m bred flytebrygge i betong. Levere flytebrygger og utriggere til småbåthavn. Tømrerarbeid på tredekke ifm. bryggeamfi strandpromenade og kaifront. Tilleggsarbeider med kapping av spunt [...]

Rehabilitering Ringshaug bademolo

Påstøp og forsterkning av eksisterende molo. Forlengelse og utvidelse utover til dypere vann. Rampe i betong ned i vannet for tilnærmet universell utforming. Prosjektering, levering og montering [...]

Marina og marinaanlegg

Det er mange viktige momenter å ta hensyn til når man planlegger en marina eller et marinaanlegg. Med avanserte verktøy beregner vi bølgehøyde, vindforhold, dimensjonering og forankring i [...]

Ny brygge?

Drømmer du om ny brygge? Nordocks har vært leverandør av brygger siden 1998, og er i dag etablert som en solid og anerkjent aktør i bransjen. Vi leverer alt av flytebrygger og faste bryggeanlegg. [...]

Brygge til private

Har du hus eller hytte i vannkanten, så hjelper vi deg med brygga. Vi gir deg råd om hvilken bryggetype som er riktig for deg, og hjelper deg også med søkeprosessen.  

Brygge til båtforeninger

Et solid og varig bryggeanlegg er viktig for båtforeninger og vellag. Ved anleggelse av ny brygge kan vi hjelpe gjennom hele prosessen; Befaring, søknad, gjennomføring og prosjektledelse. Vi [...]

Ta vare på brygga

– Sikre brygga om vinteren – Sjekk alltid brygga etter storm – Regelmessig renhold og vedlikehold av treverk er viktig – Gjennomfør service vår og høst TA VARE PÅ BÅTEN [...]

Hvordan velge bryggeanlegg?

4 ting å tenke på når du skal velge bryggeanlegg: 1. Sørg for at det gjøres analyser av vind, bølge og strømforhold på stedet – for riktig dimensjonering av bryggetype og forankring 2. [...]