Rakkevik Småbåthavn

Kort beskrivelse om prosjektet

Vi har levert en ny flytebrygge med stag forankring for Rakkevik Småbåthavn. I tillegg er det levert 12 m bommer.