Strøm og vann

Nordocks leverer strømsøyler fra El-Bjørn, Rolec, Garo og tidl. Goodwill. Felles for alle strømsøyler er at de kan utrustes med lys, vann og strøm etter behov. Alle leverandørene tilbyr også betalingsløsninger for tilgang til strøm og vann. Nordocks leverer også enkeltstående vannposter.