Kilen (Sandefjord)

Kort beskrivelse om prosjektet

Her har vi levert 185 m betongflyttebrygger.
71 plasser fra 3 til 5 m.
Det er montert strøm og vann på bryggene.

Se en video fra prosjektet her: