Husøy Havn – Byggetrinn 1 og 2

Kort beskrivelse om prosjektet

Levere 4 m bred flytebrygge i betong med adkomst og rampe for sykkelferge. Levere flytebrygger og utriggere til småbåthavn. Tømrerarbeid på tredekke ifm. strandpromenade og kaifront. Tredekke rundt vakthus for sykkelferge. Tilleggsarbeider med kapping av spunt og støping av betongdekke for kaifront.