Kaifront – Jotun

Kort beskrivelse om prosjektet

Kle inn kaifront og bryggeamfi med tredekke og bryggeskjørt.