Sykehusbrygga – Horten Havn

Kort beskrivelse om prosjektet

Prosjektering, peling og tømrerarbeid på 4 m bred og 85 m lang fastbrygge i trekonstruksjon. Utskifting av eksisterende kai ifm. opprydding på havbunnen. Tilpasning av konstruksjon til eksisterende verneverdige konstruksjoner.