Vårnes badebrygge – rehabilitering

Kort beskrivelse om prosjektet

Rive eksisterende brygge. Støpe nye fundamenter. Montere ståldragere og tredekke. Levere flytebrygge.