Turstier E39 Kristiansand – Mandal

Kort beskrivelse om prosjektet

2 stk flytende gangbroer for omlegging av turstier ifm. bygging av ny E39. Prosjektering og bygging av trebro på en av de for passering av mindre båter.