Kilen Sjøflyhavn – Fornebu

Kort beskrivelse om prosjektet

Prosjektering, produksjon og levering av bryggeløsning for sjøfly.

Se en kort video fra bryggen vi leverte på Fornebu.