Kilen Sjøflyhavn – Fornebu

Kort beskrivelse om prosjektet

Prosjektering, produksjon og levering av bryggeløsning for sjøfly.