Buvika Flytemolo

Kort beskrivelse om prosjektet

Rehabilitering av eksisterende flytemolo. 4 stk betongelementer à 20 m lengde, 5 m bredde og 3 m høyde. Totalt 90 meter flytende betongmolo. Utførelse av kraftige stålbeslag for feste av spennvaier, forankringskjetting og fortøyningspullere. Rensking av gamle stålbeslag og 75 mm kjetting for sammenkobling av brygger. Betongrehabilitering av sår i betongen etter fjerning av stålbeslag. Forankringsanalyse, sammenspenning og utlegging av tung forankring i samarbeid med underentreprenører. Montering av fenderstokker og kaifrontlister, samt innstøping av adkomstluker for lensing og inspeksjon i alle skott/hulrom.