Toalettbrygge, Olavsberget, Porsgrunn Kommune

Kort beskrivelse om prosjektet

Prosjektering, beregning, støping/produksjon, transport og montering av spesial betongflytelement/-brygge for flytende toalettanlegg. Med 2 stk HC-toalett, teknisk rom, varmekabler, pumpestasjon for tilkobling til kloakkanlegg, overgang og adkomst tilpasset universell utforming.