Hvordan velge bryggeanlegg?

4 ting å tenke på når du skal velge bryggeanlegg:

1. Sørg for at det gjøres analyser av vind, bølge og strømforhold på stedet – for riktig dimensjonering av bryggetype og forankring

2. Kartlegg dybde og bunnforhold

3. Utøv særlig aktsomhet mht fornminner og ålegress

4. Lokal kunnskap er også en viktig informasjonskilde

 

Kontakt oss i dag for en uforpliktende bryggeprat: +47 33 46 36 00