Oslo Bymiljøetat

Kort beskrivelse om prosjektet

Vi er stolte av å være leverandør av fornyet kaifront og kajakk brygge til Oslo Bymiljøetat.