Bølgedemper Vestre Bolærne

Kort beskrivelse om prosjektet

Levering og montering av 3 m bred bølgedemper mellom land og skjær. Med landgang i begge ender. For skjerming av gjestehavn innenfor.