Rehabilitering Ringshaug bademolo

Kort beskrivelse om prosjektet

Påstøp og forsterkning av eksisterende molo. Forlengelse og utvidelse utover til dypere vann. Rampe i betong ned i vannet for tilnærmet universell utforming.
Prosjektering, levering og montering av rekkverk og ståldeler i syrefast stål.
Tilleggsarbeider med understøp, betongrehabilitering og forsterkning av eksisterende strandpromenade.