Klopp – Flytebrygge langs land

Kort beskrivelse om prosjektet

Levering og montering av 3 stålbrygger med plastflytere på hhv. 60, 84, 108 meter. Forankret med glideskinner langs lang og med utriggere på en side for ca. 90 båtplasser.