Kaupang Båt- og Velforening

Kort beskrivelse om prosjektet

Komplett bryggeanlegg med kombinasjon av helbetong og tre-/betongbrygger. 57 båtplasser.