Husøy Havn – Byggetrinn 2

Kort beskrivelse om prosjektet

Levere 4 m bred flytebrygge i betong. Levere flytebrygger og utriggere til småbåthavn. Tømrerarbeid på tredekke ifm. bryggeamfi strandpromenade og kaifront. Tilleggsarbeider med kapping av spunt og støping av betongdekke for kaifront. Peling av fast utstikker for 50+ fot båtplass. Montering av stålknekter på spunt for utkraget bryggedekke.