Christianholm, Auglandsbukta og Korsvik småbåthavn

Kort beskrivelse om prosjektet

Prosjektering, levering, montering og oppmoring av 3 stk flytebrygger med stålramme og plastflytere (24 m + 67 m + 81 m), noen nye utriggere samt flytting av eksisterende utriggere.