Bjønnesstranda Båtforening

Kort beskrivelse om prosjektet

Komplett marina med helbetong og tre-/betongbrygger, 152 båtplasser.