Akerselva

Kort beskrivelse om prosjektet

Søknadsprosess Kommune og Fylkesmann, inkluderte byggesøknad, dispensasjonssøknad og søknad om tiltak ihht. havne og farvannsloven. Levering og oppmoring av 124 meter betongbrygge, 3 meter bredde med mange strømsøyler. Levering og montering av noen utriggere, men har tidligere levert mange utriggere til samme båtforening.